Blog:

Duo-interview over de samenwerking tussen Fourtress en Abel

Published on mrt 10, 2021
By Tom / Marketing & PR

Dik een jaar geleden is het dat Fourtress in gesprek kwam met een potentiële nieuwe klant; toen nog genaamd Fitbox2GO. Zij waren op zoek naar een partij die hen kon helpen om een SaaS applicatie te maken waarmee fysiotherapeuten hun cliënten op afstand konden begeleiden met revalideren. Na de eerste kennismaking kwamen we prompt thuis te zitten vanwege Corona. Alle vervolgafspraken werden online afspraken maar het kwam goed en er kwam een go! Tijd om wat meer te weten komen over deze interessante samenwerking.

In dit duo-interview vertellen Jan Verberkt (Co-founder Abel) en Pim Grol (Commercieel Directeur Fourtress) over het eerste contact, het product, de huidige samenwerking, de toekomst van innovatieve technieken in de health sector en meer.  

Het eerste contact

Jan: Ik kende Fourtress nog niet en we waren met een andere partij bezig met een subsidie aanvraag. Daar kwam uit naar voren dat het ons het beste leek om een ICT/software partij van het begin af aan te laten aansluiten. Via een bekende kreeg ik de naam van Fourtress door. Na het bekijken van de website heb ik gebeld en kwam ik met Pim in contact. We hebben een afspraak ingepland en daarna ging het snel allemaal.

Kennismaking over en weer

Jan: Bij het eerste gesprek was de insteek om een subsidie aan te vragen binnen het Sportinnovator programma. We hadden een product en dat wilden we slimmer maken met sensoren. Maar het was nog best wel open allemaal en het moest nog concreet gemaakt worden. Vanuit Fourtress schoof Jan-Willem Reuling (Hoofd Projectenbureau) meteen aan en naast een kennismaking was het vooral een open gesprek met kritische, verhelderende vragen en ideeën over en weer. Achteraf bleek dat ons idee nog niet concreet genoeg was voor een aanvraag, dat was al erg verhelderend. Toen zijn we snel gaan schakelen om alles scherp te krijgen en zijn er meteen vervolgafspraken ingepland.

Pim: Door het wegvallen van een andere partij kwam het erop neer dat we verantwoordelijk zouden worden voor een groot deel van de hard- en software van het project. Er waren nog flink wat open eindjes en we moesten dus snel schakelen en creatief zijn. Er was ook nog weinig tot geen documentatie of inzicht in het proces, dat maakte het lastig inschatten voor ons. Na kort intern overleg hebben we aangegeven dat we ervoor willen gaan en toen hebben we over en weer onze ideeën besproken. Het werd gaandeweg een wat ander traject dan jullie in eerste instantie voor ogen hadden maar uiteindelijk kwam het goed overeen met wat jullie voor de lange termijn voor ogen hadden. Toen is het gaan lopen.

Jan: Voor ons was het belangrijk dat we een vaste partij hadden die de regie nam over de productontwikkeling en ons daarin zou adviseren. Na die gesprekken hadden we alle vertrouwen dat Fourtress dit aan zou kunnen.

Interessant product

Pim: Het product sprak me meteen heel erg aan. Daarnaast kwam het op een goed moment omdat we net hadden besloten om nog meer focus te leggen op de Health branche en Cloud gebaseerde technologieën. Ook sprak de uitbreiding met sensoren ons technisch heel erg aan natuurlijk. Dit project kwam dus erg gelegen en het past ook heel goed bij ons.

Pim: Dat de vraag zo open was in het begin was wat lastig, maar dat sprak ons juist ook weer aan. We denken graag mee als het gaat om het vinden van de beste oplossing. Het concreet maken van een idee ligt ons goed. Dat we konden meedenken tijdens de discussie over productbranding etc. was erg interessant en leuk om te doen. En ik denk ook dat het goed was dat wij hierin kritisch hebben meegedacht vanuit de technische insteek. Wat willen jullie bereiken met het product? Hoe zetten we het product neer? Hoe maken we het toekomstbestendig? De focus kwam meer te liggen op het trainingsprogramma dan op het product zelf. Het businessmodel werd aangescherpt en uiteindelijk is de app een portal geworden.

Invloed Corona op het geheel

Jan: Corona en de lockdown hebben wel het e.e.a. in een stroomversnelling gebracht. Tijdens die lockdown konden fysiopraktijken een subsidie aanvragen voor het opschalen van E-health. Dat was voor ons de aanleiding om ook echt te beginnen met het ontwikkelen van de portal. Onze aanvraag werd goedgekeurd en op die manier kon men meteen gebruik gaan maken van ons product en portal.

Huidige samenwerking

Jan: We hebben heel erg prettig contact. De overdracht tussen de betrokkenen van Abel en Fourtress was vooral in het begin even zoeken, dat kwam vooral omdat twee werelden elkaar moesten gaan begrijpen. Na verloop van tijd zijn we het wat anders gaan inrichten en nu loopt dat goed. Verder zijn we heel tevreden hoe alles loopt qua contact, inzicht en communicatie.

Pim: Ik denk dat we van beide kanten heel veel geleerd hebben van elkaars wereld. Wij denken vooral technisch en hoe het product te maken. Maar in het product zitten componenten voor fysio en revalidatie. Dat betekent dat wij ook heel goed moesten begrijpen hoe die processen lopen en wat er bij komt kijken. Hoe voert een cliënt zo’n training uit? Je kunt er technische processen op loslaten maar de praktijk is ook belangrijk. Wij moesten gaan onderzoeken hoe zo’n medisch proces wordt vertaald naar een technische oplossing.

De USP van Abel

Jan: De kracht van Abel is de drie eenheid: het trainingsapparaat (Abel­ pro), het trainingsprogramma en de portal. In alle drie schuilt een unieke kracht. Het trainingsapparaat is specifiek voor een unieke doelgroep ontwikkeld, met name vanwege de steun- en instelmogelijkheden en de oefeningen. Dan heb je de trainingsprogramma’s die specifiek gericht zijn op onze doelgroep (mensen met sta- en loopproblemen, een fysieke beperking of ouderen). Als je die combinatie dan samenvoegt met de online portal dan kun je zeggen dat we een unieke positie hebben op het gebied van krachttraining en revalidatie.

Jan: Tijdens het proces werd al snel duidelijk dat we ook qua positionering in de markt, merkstrategie en branding wat stappen moesten zetten. Dat is inmiddels gebeurd en we zijn heel erg tevreden met de uitkomst. We hebben nu met “Abel – trust your abilities” een mooie kapstok waarmee je verschillende richtingen op kunt.

Pim: Dat vind ik ook, er zijn heel veel opties straks. Bijvoorbeeld qua design en kleurstellingen, of stel dat een fysiopraktijk de eigen naam of het logo op het apparaat wil hebben. Dat zijn interessante opties om zo’n product nog meer eigen te maken en custom made op te leveren. 

End to End dienstverlening van Fourtress

Pim: De portal is een op Cloud gebaseerde toepassing en heeft een backoffice en een front-end. Een mobiele app is ook onderdeel van de roadmap en daar hebben we adviezen over gegeven. Daarnaast hebben we onze ervaring rondom de sensoriek ingebracht. Dat is een onderdeel waar we veel kennis en ervaring in hebben. Ook moet er nog nagedacht worden over wat te doen om de gebruiker te motiveren, om ook echt 10 herhalingen te doen en niet bij 8 te stoppen. Wat zou je dan als trigger kunnen invoeren? En dan kom je weer op het vlak van Gamification uit. Uiteindelijk kom je dan op behoorlijk wat gebieden uit die vallen binnen onze end-to-end dienstverlening.

Jan: Tot nu toe zijn we goed geholpen en hebben we geen andere partij nodig gehad. We hebben te maken met de visualisatie en het ontwikkelen van het geheel. Plus nog de hardware en sensoriek aan de voorkant, weten hoe die structuur eruit ziet en hoe dat te integreren. Dat zijn best wat verschillende onderdelen, we zijn dus erg blij met de brede kennis van Fourtress.

Co Creatie

Pim: Naast Abel hebben we nog een aantal klanten en relaties die iets doen op het vlak van ouderenhulp i.c.m. techniek. Voorbeelden zijn Qwiek, Smart Floor en Careservant, bedrijven met expertise in health en techniek, maar dan in een totaal andere markt. Door elkaar te leren kennen denk ik dat er hele interessante kruisverbanden kunnen ontstaan. Ik ben altijd al een voorstander geweest van samenwerken en co-creatie omdat je altijd van een ander kunt leren en elkaar kunt versterker.

De toekomst van innovatieve technieken in de health sector

Pim: Juist vanwege corona is er een enorme run ontstaan op fitnessapparatuur voor thuis. Daar zijn partijen op ingesprongen. Misschien gaat het straks wel vooral over het verhuren van apparaten. Er is bijvoorbeeld best een doelgroep die crosstrainers of fietstrainers zou willen huren voor een bepaalde periode. Hier is al een interessante nieuwe markt aan het ontstaan.

Jan: Vanwege Corona zag je inderdaad dat de mensen thuis aan de slag willen, ze mochten bijvoorbeeld niet meer naar het revalidatiecentrum komen en toen heeft Libra Revalidatie & Audiologie zo’n 15 apparaten naar mensen thuisgebracht en gezorgd voor een screen-to-screen begeleiding. Dat is een manier van inspelen op de veranderende situatie en er is gebleken dat dat ook prima kan werken.

Pim: Vanuit de sportwereld was er online al een markt aan het ontstaan. Kijk bijvoorbeeld naar de fietstrainers, je kunt nu de Alp D’huez of de Mont Ventoux fietsen vanuit je huiskamer, met geavanceerde beelden en bijna realistische omstandigheden. Of virtueel samen of tegen elkaar een fietsronde doen vanuit de eigen huiskamer. Ik zie dat wel als een enorme enabler voor fysiotherapie en revalidatie. En dan meer vanuit de gezondheid in plaats van het sporten op zich. Niet iedereen heeft behoefte om thuis te sporten, maar als het voor de gezondheid van belang is dan is het een ander verhaal.  Juist dan is het interessant om dit soort technologieën in te zetten om het zo makkelijk mogelijk te maken om thuis aan de gezondheid te werken. Daar zie ik wel een enorme markt gaan ontstaan. Dit zag je ook bij medische equipment en home care. Hoeveel bloeddrukmeters zijn er wel niet verkocht? Of kijk nu naar de enorme toename en verkoop van digitale temperatuurmeters. Alles wordt digitaal met een vleugje Cloud technologie.

Pim: We gaan het ook nog meemaken dat we gevolgschade krijgen van de Corona periode. Mensen die moesten bewegen, maar dat niet hebben gedaan vanwege de omstandigheden. Bijvoorbeeld de mensen in verzorgingstehuizen die een hele periode niet meer buiten zijn gekomen. Daar zie ik nog wel een probleem gaan ontstaan. De komende maanden krijgen we daar meer zicht op en misschien dat we daardoor andere programma’s moeten gaan aanbieden. Het kan ook dat er een heel andere structuur gaat komen met andere betaalsystemen.

Jan: Er zullen zeker veranderingen gaan komen, maar het begint bij de inrichting van de structuur en de betaalsystemen. Dit zal dan helemaal op de schop moeten. De complete structuur van gezondheidszorg zal gaan veranderen en het is aan ons om daar onderdeel van uit te gaan maken.

Tot slot enkele laatste woorden over de samenwerking

Jan: Bij Fourtress denk ik aan open, toekomstgericht en met vertrouwen de juiste expertise inbrengen.

Pim: Ik vind het super interessant en innovatief wat Abel doet. Het is een mooie doelgroep om wat voor te mogen doen. Het geeft extra veel voldoening om aan zo’n product te mogen werken. Verder is de samenwerking met Abel een hele open en prettige samenwerking, waarbij we elkaars kracht optimaal proberen te benutten. Los daarvan vinden onze mensen het een hele mooie productontwikkeling. Er wordt intern veel over gepraat en de mensen zijn supertrots op het resultaat.