Blog:

Fourtress wordt onderdeel van ICT Group

Published on feb 22, 2022
By Pim / Commercieel Directeur

Gelet op de gevorderde leeftijd van Algemeen Directeur Harry Schlatmann zijn we al geruime tijd op zoek hoe we de continuïteit voor klanten en medewerkers goed kunnen waarborgen. Commercieel directeur Pim Grol wilde sowieso nog door en in de zoektocht naar de opvolging van Harry hebben we na een zorgvuldig traject besloten om aansluiting te zoeken met een ander bedrijf dat in vergelijkbare domeinen actief is als Fourtress.

Na zorgvuldige afweging is bij ons de keuze gevallen op ICT Group; ICT Group heeft sinds gisteren (21-2-2022) 100% van de aandelen verworven. Met deze overname blijft onze continuïteit en ambitie gewaarborgd en versterken zij haar activiteiten in het marktsegment voor software ontwikkeling. Als bijlage ontvangt u het persbericht.

Pim Grol gaat verder als Commercieel Directeur bij Fourtress. “Ik ben erg enthousiast dat Fourtress zich bij ICT Group zal voegen. Er is een goede culturele fit en ik kijk ernaar uit om ons bedrijf samen uit te breiden”.

We blijven actief onder de naam Fourtress (Part of ICT Group) en proberen de overname zo soepel mogelijk te laten verlopen. Als het goed is zal dit voor u weinig tot geen veranderingen met zich meebrengen. Indien u meer toelichting wenst op de overname dan zijn wij daar uiteraard graag toe bereid.