Blog:

Harry over integriteit

Published on nov 03, 2020
By Tom / Marketing & PR

Ter ere van het 20-jarig jubileum van Fourtress gaan we de kernwaarden dit jaar meer onder de aandacht brengen. Dit kwartaal wordt de kernwaarde ‘Integriteit’ uitgelicht. We hebben Algemeen Directeur en eigenaar Harry Schlatmann een aantal vragen voorgelegd over deze kernwaarde: “Respect dwing je af door integer te zijn”

Hoe identificeer je je met de kernwaarde? 

Integriteit is best lastig om te verwoorden. Het is vooral iets dat je moet doen en moet zijn. En wat is het verschil tussen respect en integriteit? Je kunt integriteit uitleggen als je houden aan de regels. Maar dat vind ik veel te slap. Integriteit gaat verder, heeft ook te maken met karakter. Aan respect gaat integriteit vooraf. Respect dwing je af door integer te zijn.

Waarom past deze goed bij Fourtress?

Net als bij de kernwaarde respect kun je ook hier kijken naar de driehoek: klant, medewerker en Fourtress. Het gaat dan om naar elkaar transparant en open te zijn. Wat dat betreft is er een hele verschuiving ontstaan. Medewerkers zijn de laatste jaren veel mondiger en ook de cultuur is opener geworden. Ook onderling naar elkaar is iedereen heel open. De maatschappij is wat dat betreft veranderd, in positieve zin. Daarom is het erg belangrijk om daar als organisatie in mee te gaan en ook transparant en open te zijn. Dat zijn we en we blijven naar verdere verbeteringen streven.

Talenten een kans geven door te groeien hoort naar mijn mening ook bij integriteit. Het zijn vaak jonge enthousiaste mensen zonder verborgen agenda’s en vol met nieuwe ideeën. Bij ons zijn Anne, Wouter en Henk wat dat betreft goede voorbeelden. Als starter of zelfs afstudeerder begonnen en binnen enkele jaren doorgegroeid richting staffunctie. Ze brengen nieuwe ideeën binnen de organisatie en daarnaast voelen ze de medewerkers goed aan.

Hoe draagt Fourtress dit naar buiten uit?

Ik vind het vooral belangrijk dat we er met zijn allen naar handelen. Dit doen we door medewerkers de verantwoordelijkheid te geven om beslissingen te nemen. We vertrouwen er namelijk op dat ze integer zijn richting klant, zichzelf en Fourtress. De verantwoordelijkheid durven te nemen hoort ook bij integriteit. Niet wegduiken of beslissingen ontlopen. Als je naar eer en geweten een beslissing durft te nemen namens het bedrijf, dan kan het moeilijk een verkeerde beslissing zijn. Uiteraard zijn er richtlijnen binnen Fourtress  maar daar mag van afgeweken worden, als ze er maar integer mee omgaan richting klant, medewerkers en Fourtress. En dat vertrouwen hebben we in de medewerkers.

Belangrijk is ons te houden aan afspraken, geen verborgen agenda’s en zoveel mogelijk inzicht geven in waar we mee bezig zijn. Onze klanten worden overal bij betrokken en ze kunnen dagelijks kijken naar de status van het project en de voortgang.  

Heeft de kernwaarde zich door ontwikkeld? Of is de interpretatie van kernwaarde nog hetzelfde? 

Het principe is nog hetzelfde maar de maatschappij is wel veranderd. Er wordt tegenwoordig van iedereen verwacht transparant en open te zijn in bijna alles. Integriteit is daardoor nog belangrijker.

Ook onze medewerkers zijn veel opener geworden. Soms weleens te open en eerlijk haha. Maar dat is te prijzen en spreekt ons ook aan. Eerlijkheid boven alles, daardoor ook bepaalde zwaktes of onzekerheden laten zien. Als je het kunt benoemen dan kunnen we er ook mee aan de slag gaan.

Collegialiteit is ook een vorm van integriteit. Daar selecteren we onze mensen ook op tijdens sollicitatiegesprekken. Iemand moet echt bij Fourtress passen. We kijken dus ook goed hoe de persoon in elkaar zit en welke waardes diegene heeft. We gaan uit van het goede van de mens en dat vertrouwen wordt eigenlijk nooit geschaad. We hebben ook geen gedragscodes binnen Fourtress. Dit omdat we ervan overtuigd zijn dat iedereen de norm weet en daar ook naar handelt. We hoeven dan ook nooit in te grijpen. Dat tekent het vertrouwen in de medewerkers.

Wie is voor jou een boegbeeld of voorbeeld voor deze kernwaarde?

Ik wil het niet een ultiem boegbeeld noemen maar een voorbeeld van een integer iemand vind ik wel Barack Obama. Om in zo’n positie als president van de VS zo integer te blijven dat vind ik knap. Onder alle omstandigheden zichzelf gebleven met bijbehorende normen en waarden. Daar heb ik echt respect voor want dat lijkt me toch verrekte moeilijk in die positie.

Daarnaast vind ik het boek ‘Speed of trust’ van Stephen Covey een mooie bron van inspiratie als het om zaken als integriteit en vertrouwen gaat. Hij beschrijft daarin waarom vertrouwen de kritische succesfactor is van de nieuwe economie en laat zien hoe je dat vertrouwen wekt en geeft, zowel aan medewerkers als aan klanten en andere belanghebbenden.

Voorbeeld of leuke anekdote rondom deze kernwaarde?

Een goed voorbeeld is lastig en dat vind ik ook meer iets waar anderen over moeten oordelen. Wel is het zo dat we ook in het sales proces altijd integer blijven. Zo is het bijvoorbeeld bij het projectenbureau weleens voorgekomen dat het werk was opgeleverd met onverwachts wat budget over. Dat geven we dan netjes aan bij de klant en dat brengen we dan niet in rekening. In onze ogen logisch maar soms tot verbazing van de klant. Het overtreffen van klantverwachtingen is ons meer waard en zal op de lange termijn ook meer opleveren.

Maar in alle gevallen weet een klant of relatie bij ons precies waar hij aan toe is. Van het begin tot eind is alles transparant ingericht. Weekrapportages, urenregistratie, noem maar op. Een veelgebruikte quote bij ons is dan ook: Behandel een ander zoals je zelf ook behandeld wil worden. Eigenlijk helemaal niet zo bijzonder maar het is wel goed om dit constant op het vizier te houden.

Afsluitend wil ik rondom dit thema nog een quote van Plato benoemen die me erg aanspreekt:

“Goede mensen hebben geen wetten nodig om verantwoordelijk te handelen, terwijl slechte mensen de wetten weten te omzeilen”