Blog:

Pim aan het woord over creativiteit

Published on aug 12, 2020
By Tom / Marketing & PR

Ter ere van het 20-jarig jubileum van Fourtress gaan we de kernwaarden dit jaar meer onder de aandacht brengen. Dit kwartaal wordt de kernwaarde ‘Creativiteit’ uitgelicht. We hebben Commercieel Directeur en eigenaar Pim Grol een aantal vragen voorgelegd over deze kernwaarde: “Creativiteit staat nooit stil. Ik zie het echt als noodzaak, zonder creativiteit is het werk maar saai”.

Hoe identificeer jij je met de kernwaarde creativiteit? 

Creativiteit is naast innovatie de belangrijkste van de kernwaarden die je als bedrijf moet hebben. Creativiteit heb je in de basis nodig om onderscheidend te zijn. Vrij vertaald kun je zeggen dat creativiteit ‘de kunst van het creëren’ is. Het woord ‘kunst’ geeft al aan dat je er kunstenaars voor nodig hebt.

Voor mij is het heel natuurlijk, ik kan me geen werk voorstellen waar geen creativiteit in zit. Creativiteit maakt het spannend, maakt het leuk, zorgt dat er uitdaging in zit en creativiteit maakt trots. Zo van: dat hebben we toch maar allemaal goed bedacht samen. Ik zie het echt als noodzaak, zonder creativiteit is het werk maar saai.

Creativiteit is voor mij bijna een noodzaak. Als je als bedrijf niet creatief bent dan kan een ander het werk ook doen. De softwarewereld is natuurlijk ook geen lopende band werk. We hebben constant te maken met het maken van keuzes en het bedenken van oplossingen.

Waarom past creativiteit goed bij Fourtress?

Toen we in 2000 begonnen met Fourtress hadden we Leonardo Da Vinci in ons logo verwerkt. Het boek van Dan Brown, ‘De Da Vinci Code’ was nog lang niet verschenen. Da Vinci is een meester in de kunst en techniek. Hij zorgde voor innovatie en had de creativiteit om dingen te bedenken. Hij staat tot op de dag van vandaag nog steeds voor een soort meesterschap. Onze technisch medewerkers worden onder andere ook geselecteerd of ze een kunstenaars mentaliteit hebben. Software engineers hebben iets creatiefs in zich, iets kunstenaars, iets artiest-achtigs. Als je dat weet te triggeren en de mensen zich laat ontwikkelen heb je de basis voor succes.

Inmiddels zijn we een aantal payoffs verder en sinds enkele jaren hebben we er weer een payoff gericht op verbeeldingsdrift: ‘If you can imagine it, we can create it.’. Hiermee willen we mensen uitdagen om te dromen, om verder te denken dan de eerste ingeving. Naast oplossing A is er ook nog altijd een oplossing B en C. Probeer samen creatief te zijn en verder te denken dan de eerste ingeving om tot een betere en zelfs de beste oplossing te komen.

Voor ons is het ook belangrijk om creatieve projecten naar ons toe te trekken. Van ‘niets’ iets maken, daar heb je creativiteit ten volste bij nodig. Het is vooral mooi als onze opdrachtgevers ons ook die opdracht meegeven, dat niet alles helemaal vastligt en dat wij onze creativiteit in mogen brengen. Precies zoals onze slogan zegt, willen wij opdrachtgevers ook triggeren met de vraag hoe hij het voor zich ziet en wat zijn ideaalplaatje zou zijn. Dan gaan wij het wel maken. Daar ligt onze kracht.

Hoe draagt Fourtress dit naar buiten uit?

Sowieso door mensen de ruimte te geven hun creativiteit ten volle aan te spreken. Kernwaarden zijn de cultuur van het bedrijf, maar je moet ook de ruimte en mogelijkheid bieden aan ze, om creativiteit aan te kunnen wenden bij de werkzaamheden. Dat is iets wat bij Fourtress in ons DNA zit. We laten creativiteit nooit varen, omdat iets snel af moet. Soms kun je juist door creativiteit verrassend snel tot een werkende oplossing komen, die misschien zelfs wel beter is.

We laten het ook zien door echt in gesprek te gaan met de klanten en door te vragen wat nu écht belangrijk is. Waar ga je de wedstrijd mee winnen? En wat kunnen wij daarin betekenen? Als wij goed weten wat het belang van onze klant is, dan kunnen wij die ruimte optimaal benutten. Dat begint al bij het eerste overleg met de klant. We proberen meteen de diepte in te gaan en de klant mee te nemen in verschillende denkrichtingen en andere alternatieven. We stimuleren de opdrachtgever ook om creativiteit aan te wenden door ze bij ons op kantoor uit te nodigen. We hebben een mooi ingerichte ‘Demopit’, interactief scherm met voorbeeld-projecten en een creatieve brainstorm ruimte. Daar krijg je ideeën van.

Het oproepen van creativiteit is voor ons niet eens een businessmodel. Simpel gezegd is dat niet waar we voor betaald worden. Wij moeten een (software) product maken, dat is onze business. Creativiteit krijg je er gewoon bij! Maar creativiteit heb je in onze ogen gewoon nodig, dat is de basis.

Je kunt het ook overal toepassen maar het wordt niet altijd even belangrijk gevonden. Het werk is soms al helemaal bedacht. Het is dus ook niet zo dat we het bij elke aanvraag toepassen. Maar soms is het ook creatief om juist dan ergens in te stappen en een alternatief idee op tafel durven te leggen. Flexibiliteit komt er ook vaak in terug, het loslaten van traditioneel denken en het eens iets anders doen. Wat je wil bereiken is dat je de opdrachtgever een stap verder helpt in hun eigen proces en beter wordt. Dat is waar we graag een bijdrage aan willen leveren.

Heeft de kernwaarde zich door de jaren heen doorontwikkeld? Of is de interpretatie nog hetzelfde?

We zijn zoals gezegd begonnen met het beeld van Da Vinci. Toen wilden we de mensen al prikkelen. Met onze nieuwe payoff doen we dat ook weer. Mensen uitdagen om te dromen, om hun eigen creativiteit aan te wenden. Het is ook toe te passen en te begrijpen voor eigen medewerkers. Hoe zien zij hun ideale carrière voor zich? En welke stappen moeten dan gezet worden?

De kernwaarde is dus altijd belangrijk geweest, maar blijft zich daarnaast ook ontwikkelen. Daarin hebben we ons denk ik steeds verder in bekwaamd. Zeker als ik zie hoe we tegenwoordig onze klanten en opdrachtgevers meenemen in onze aanpak. Daar zijn we zeker beter in geworden. Creativiteit gaat ook altijd door, wat je nu bedenkt is volgende maand al niet meer nieuw. Dus in de tussentijd moet je weer door, opnieuw nadenken en vooruitkijken.

Inmiddels hebben we best wel een indrukwekkende portfolio van projecten, waarvan we kunnen zeggen: dat hebben we mooi gedaan! Genoeg succesvolle producten waar we aan hebben bijgedragen of aan de basis hebben gestaan. Een mooi voorbeeld is Philips Hue, waar we aan de basis hebben gestaan om de eerste generatie apps succesvol in de markt te zetten. Dit hebben we gedaan door echt mee te denken met de opdrachtgever en ze te adviseren niet alles zelf te maken, maar een ecosysteem te ontwikkelen.

Wie is voor jou het ultieme boegbeeld voor deze kernwaarde?

Dat zijn er meerdere. Ik ben sowieso een heel groot fan van kunstenaar M.C. Escher. Bekend vanwege zijn diepteverschillen en onmogelijke constructies. Daar was ik vroeger al heel erg door gefascineerd. Hoe kan dat? Hoe doet ie dat? En hij is eigenlijk in de basis een bouwkundig ingenieur die een voorkeur kreeg voor eigenaardige gezichtspunten en dat tot kunst heeft verheven.

Een beetje vergelijkbaar is Amerikaans kunstenaar Sol Lewitt, tweedimensionaal tekenaar. Hij tekent vooral patronen en lijnen en is net als de meeste techneuten heel lineair ingesteld. Hij begint ergens te tekenen met een punt als middelpunt en werkt gerangschikt volgens bepaalde modules en gaat lijnen trekken. Standaard tekenen wordt dan een soort van kunst. Ik heb ooit een expositie van hem mogen zien, erg indrukwekkend.

En dan is er nog Theo Janssen, niet de voetballer, maar de Natuurkundige die ook architect is. Hij is de man achter het Strandbeest, zelfstandig lopende kinetische constructies gemaakt van simpele dingen als pvc-buizen die hij op basis van windenergie voort laat bewegen. Een voorbeeld van een techneut die zijn creativiteit aanwendt. Echt mooi om te zien. Ik kan van veel kunst genieten, maar vooral van zoiets als dit, waar een technische component in zit: vanuit technisch oogpunt creativiteit aanspreken en mensen doen verbazen.

Afsluitend enkele laatste woorden rondom creativiteit?

Creativiteit zit niet alleen in oplossingen maar bijvoorbeeld ook in de flexibiliteit van je dienstverlening. Door de jaren heen hebben we op allerlei verschillende manieren samengewerkt met opdrachtgevers. Zo zijn we lang geleden een keer een samenwerking met Philips aangegaan op basis van resultaatverplichting. Het product was bijna klaar om de markt op te gaan toen vanwege bezuinigingen de inhuur eruit moest. Wij zijn toen het gesprek aangegaan om te kijken of we op een creatieve manier het project konden afronden. We kwamen tot een afspraak waarbij onze inzet afhankelijk werd van het uiteindelijke resultaat. Voor ons een behoorlijk risico maar we zagen toekomst in het product. Uiteindelijk bleek het product erg succesvol. Een mooi voorbeeld van de klant het vertrouwen geven dat het ook op een andere manier kan. We namen er zelf ook risico mee maar dat hoort er ook bij, er zit altijd iets van onzekerheid bij creativiteit. Uiteindelijk heeft het goed uitgepakt en is het een mooi voorbeeld van een creatieve manier van werken.

Ook is ons projectenbureau is ook een vorm van creativiteit. Dat is ontstaan, omdat je ziet dat opdrachtgevers naar andere wegen aan het zoeken zijn. Het ontbrak ze aan kennis, mankracht en werkplekken en wij zijn daarop ingesprongen met de oprichting van een projectenbureau. Enkele jaren geleden is zo ook de Test Guild in het leven geroepen. We zagen een grote test behoefte ontstaan en daar spelen we dan creatief op in door alles rondom testen op een andere manier in te vullen.

Creativiteit is voor mij onderdeel van onze cultuur. Dat moet er bij iedereen in zitten. Het is ook niet te plannen. Ook heeft het met durf te maken, je idee in durven brengen. Creativiteit staat nooit stil en dat is ook het mooie aan deze kernwaarde. Ik zou er nog uren over kunnen doorpraten!