Blog:

Tegenwoordig is kennis ongeveer net zo houdbaar als verse vis

Published on aug 14, 2017
By Harry / Algemeen directeur

Als het bij jou net zo gaat als bij mij dan wordt je meerdere keren per maand benaderd om deel te nemen aan weer een onderzoek. Soms door overheid, soms door gespecialiseerde onderzoeksinstellingen en vaak door studenten. Regelmatig negeer ik ze. Toch vul ik heel wat vragenlijsten wel in. Waarom? Soms omdat ik het nodig vind studenten te helpen, maar het liefst doe ik mee als ik merk dat de onderzoeksvraag ook voor Fourtress relevant kan zijn en ik merk dat er grondig is nagedacht over de opzet. In deze laatste categorie viel de vraag van Dirk Janssen (destijds student aan de TU/E). Daarnaast was het onderzoek tevens een samenwerking tussen de TU/E en het High Tech Software Cluster, die een onderzoek uitvoerden naar “Knowledge management and learning strategies of High Tech Software firms”. Een hele mond vol. Voor onze organisatie vanaf oprichting, zo’n 18 jaar geleden, uiteraard een hot item. Zeker ook omdat wij ons bedrijf juist zo menen te hebben opgezet dat kennismanagement, leren en leerstrategieën gewaarborgd zijn. Zie eerdere blogs van Douwe Gerritsen en Alexander Snoeren. Als er op een gedegen manier onderzocht wordt hoe wij dat doen, waar we nog verder kunnen aanscherpen en waar we staan ten opzichte van onze concullega ‘s, dan werk ik daar graag aan mee.

Tegenwoordig is kennis ongeveer net zo houdbaar als verse vis en wordt het Peter Principe (mensen worden gepromoveerd tot aan een functie die hun competentie te boven gaat) ingehaald door het Charles principe: volgens de wetten van Darwin zijn managers en medewerkers al incompetent in hun huidige rol als zij zich niet continu blijven ontwikkelen (Elsevier weekblad nr. 29-2017).

De snel wijzigende economie (razendsnelle technologische ontwikkelingen, veranderende markteisen), en voortdurend groeiende concurrentiedruk (steeds globaler en steeds meer schaarste aan gekwalificeerd personeel) zorgen ervoor dat voortdurend leren en in de pas blijven lopen met waardevolle externe kennis in toenemende mate belangrijker wordt.

In het onderzoek werden de volgende definities gehanteerd: Kennis is die belangrijke informatie die begrepen en gebruikt kan worden door mensen (know-what, know-why, know-how en know who). Kennis management is het verkrijgen, integreren, delen en vasthouden van kennis. Leren is het verkrijgen van nieuwe en belangrijke kennis. Leerstrategieën zijn de gestructureerde inspanningen van (in dit geval) Fourtress om nieuwe relevante kennis op te bouwen en deze onder medewerkers te verspreiden en te borgen.

Het onderzoek spitste zich juist toe op kennismanagement en leerstrategieën. Welke methodes en strategieën worden binnen bedrijven gehanteerd. Juist het door ons gehanteerde businessmodel waarbij fieldmanagement en carrière begeleiding helemaal los staan van commercie blijkt hiervoor een groot voordeel te zijn. De begeleiding en aansturing die fieldmanagers geven aan medewerkers, zowel op projecten die op kantoor worden uitgevoerd als bij de opdrachtgevers, zorgen ervoor dat heel snel en adequaat op veranderende wensen/eisen kan worden ingegaan en ingespeeld. Daarnaast zijn de samenwerkingsprojecten die wij met een consortium uitvoeren en waar iedere partij zijn specifieke kennis inbrengt een aanjager van verdere kennis opbouw en borging.

Het was dan uiteraard een groot plezier uit het onderzoek te lezen dat Fourtress voor kennismanagement en leerstrategieën het beste jongetje van de klas blijkt te zijn!

Onze top drie gebieden blijken ten eerste Leiderschap te zijn. In dit verband werden speciaal de openheid en open mind van management ten aanzien van ideeën vanuit medewerkers genoemd en de mogelijkheden die geboden worden deze vervolgens uit te werken en kennis op te doen. Dit in combinatie met de open cultuur binnen Fourtress die aantoont dat managers niet bang zijn te leren van fouten en successen.

Ten tweede blijken wij erg goed te scoren op kennismanagement en leerstrategieën op het gebied van proefondervindelijke kennisopbouw. Innovatie wordt gewaardeerd en gesteund. Medewerkers worden bijvoorbeeld uitgedaagd door technische challenges en “special Interest” groepen. De doelstellingen en planningen wordt daarbij ondersteund door de ingevoerde OKR systematiek. Ten derde scoren we bovengemiddeld hoog op “extern leren” Hierbij moet niet zozeer gedacht worden aan het volgen van cursussen, maar juist aan kennisopbouw die plaatsvindt in nauwe samenwerking met klanten, hogescholen, universiteit en consortia waarin wij participeren.

Is alles dan perfect? Dat ook weer niet, gelukkig kregen we ook een paar suggesties ter verdere verbetering. Achteroverleunen is er zeker tegenwoordig niet bij. Daarom proberen we elke dag weer een stapje in de goede richting zetten om de vis vers te houden.