Blog:

Waardecreatie met IoT

Published on nov 22, 2016
By Jan-Willem / Head of Project Office

Het ‘Internet of Things’ wie heeft het er tegenwoordig niet over. We willen het liefst alles connected maken en zoveel mogelijk data verzamelen en diensten aan elkaar koppelen. De mogelijkheden zijn oneindig. Echter neemt hiermee de ‘Complexity of Things’ ook toe. Waar vroeger een lamp een eindproduct was, is diezelfde lamp nu voorzien van software en daarmee gekoppeld aan het internet, verbonden met de cloud. Er wordt data verzameld voor marketing doeleinden en mobile devices worden gebruikt om de gehele verlichting van huis en kantoor te bedienen. De connected lamp is daarmee inmiddels een onderdeeltje geworden van een groter ecosysteem als eindproduct. Als producent raak je ineens verzeild in complexe ontwikkel- en onderhoudstrajecten waar software de boventoon voert. Met de komst van het ‘Internet of Things’ verandert mogelijk dus ook de business.

Complexiteit van ons digitale tijdperk
Met de ontwikkeling en het in de markt zetten van connected producten komen er veel aspecten naar voren waarmee nu rekening gehouden dient te worden. Naast het ontwikkelen van de hardware en software gaan ook zaken als beveiliging, betrouwbaarheid, continue beschikbaarheid en snelle reactie tijden een belangrijke rol spelen. Maar ook wetgeving als het gaat om b.v. opslag van persoonsgegevens of certificeringen als het gaat om medische toepassingen. En met deze complexiteit neemt ook de kans op fouten en/of uitval van het systeem toe. De focus zal gaan liggen op het doorvoeren van continue verbeteringen en onderhoud van het totale platform met ondersteuning waarbij de eindgebruiker meer dan ooit centraal staat.

De stem van de eindgebruiker
Eindgebruikers van vandaag de dag zijn veeleisend en krijgen steeds meer macht door de invloed van social media. De prijs/kwaliteit verhouding scherp houden is dan niet meer voldoende. Om concurrerend voordeel te blijven behouden is het van belang de klant centraal te stellen en wordt klantbeleving steeds belangrijker.

Versimpelen
Dat is simpel gezegd, maar als klanten veeleisender worden, de eindproducten complexer worden en daarmee ontwikkeltijd en kosten oplopen, hoe blijf je de concurrentie dan voor? Hoe verkort je de time-to-market? Hoe creëer je nu waarde met je IoT product?

De klant staat centraal dus is het van belang een totaal product (of dienst) te bieden dat hem waarde oplevert waarvoor hij wil betalen. Klinkt logisch toch? Echter tijd om het gehele eindproduct tot in detail uit te werken is er tegenwoordig niet meer, tenminste als je snel naar de markt wil om je concurrent voor te blijven. Dit vraagt om een andere aanpak!

Het sleutelwoord is hier ‘versimpelen’. Hoewel er een end-to-end oplossing geleverd dient te worden kan het grote complexe project verticaal worden opgedeeld in kleinere werkbare en beter beheersbare deel-opleveringen. Waarbij een duidelijke focus ligt op de functionaliteiten die het meeste waarde opleveren voor de klant. Belangrijk is altijd het eind in gedachten te houden zodat er rekening kan worden gehouden met de (technische) fundering die nodig is voor het steeds verder ontwikkelen van nieuwe waarde (architectual runway). De overige functionaliteiten kunnen op een roadmap worden geplaatst en worden opgenomen in de planning voor een volgende deel-oplevering (release planning). Kortom lever niet het gehele project ineens op maar zorg er door middel van deel-opleveringen voor dat het product kan evolueren.

Deze manier van werken vraagt om een continue itererend proces van ontwerpen, ontwikkelen, testen en opleveren. Veel organisaties van vandaag de dag stappen dan ook over naar een Agile manier van werken. Niet alleen in de software-engineering maar het wordt zeker ook breder ingezet.

Wat het je oplevert als producent is ook simpel! Er kan direct gestart worden zonder eerst alles op voorhand uit te werken. Door kleinere opleveringen te doen wordt de ontwikkeltijd korter, daarmee de kosten lager. Het product kan sneller naar de markt. De eerste inkomsten worden al gegenereerd en er worden inzichten verkregen voor verdere doorontwikkeling. Deze inzichten kunnen ook leiden tot verschuiving van prioriteiten binnen het gehele project. Bijvoorbeeld als blijkt dat de klant andere verwachting had of wettelijke regelgeving is gewijzigd die sterk van invloed is op het resultaat. In een volgende deel-oplevering kan hiermee dus prima rekening worden gehouden. Er wordt continue opgeleverd wat er ook daadwerkelijk gevraagd wordt.

Conclusie
Het op de juiste manier inzetten van IoT diensten levert nieuwe businessmodellen op gericht op een lange termijnrelatie met de klant. Met behulp van deze technologieën kan de focus worden verlegd van tevreden levering van een eindproduct naar tevreden gebruikers. Juist door hen continue waarde te blijven bieden op het gebied van beveiliging, betrouwbaarheid, slim onderhoud, efficiëntie, continue beschikbaarheid en snelle reactie tijden met inachtneming van de regelgeving by design.