Case:

Informed Consent

Published on apr 24, 2017
By Jan-Willem / Head of Project Office

Het verwerken van persoonlijke gegevens is volgens de GDPR (AVG) alleen toegestaan met toestemming van de eindgebruiker. Om deze toestemming te verkrijgen is het noodzakelijk dat hetgeen je vraagt ook duidelijk is voor die eindgebruiker. En dat ook duidelijk is waarvoor deze data wordt gebruikt, hoe ermee omgegaan wordt, dat het altijd inzichtelijk, gewijzigd, verwijderd of overgedragen kan worden als hij/zij daar om vraagt.

Beslisboom (GDPR tool)

In samenwerking met de TU/e hebben wij een beslisboom ontwikkeld. Deze beslisboom helpt inzicht te verkrijgen in hoe informed consent, volgens de GDPR, verkregen wordt. De beslisboom kan doorlopen worden vanuit twee perspectieven:

Gebruikersperspectief:

Dit perspectief geeft inzicht in de rechten die je als gebruiker hebt. Je verkrijgt hiermee inzicht of de betreffende organisatie jouw persoonlijke data volgens de GDPR mag verwerken.

Organisatieperspectief:

Dit perspectief geeft inzicht in de plichten die je als organisatie hebt. Je verkrijgt hiermee inzicht of de persoonlijke data mag worden verwerkt en wat daar volgens de GDPR voor nodig is.

Dit is een begin maar zegt nog niets over de technische oplossing over hoe de gegevens op te slaan te verwerken en te beveiligen. Inmiddels is Fourtress ook lid van de vereniging Brainport Techlaw om samen met andere technische bedrijven en juristen op de hoogte te blijven van de nieuwe ontwikkelingen op het vlak van recht en techniek en waar nodig actie te ondernemen.

Wilt u weten of u op de juiste manier toestemming vraagt aan uw eindgebruikers? Of wilt u als gebruiker weten of een organisatie voor wat informed consent voldoet aan de GDPR?

Test het met onze tool!