Case:

Philips DCP – Test Automation

Published on feb 28, 2019
By Wouter / Manager Test Guild

Philips digital & computational pathology (DCP) maakt een scanner en een applicatie waar pathologen hun werk volledig digitaal kunnen uitvoeren. In de traditionele werkwijze van een patholoog worden stukjes weefsel van een patiënt op een slide onder een microscoop bekeken, dit is een langdurige taak. De door DCP ontwikkelde scanner kan meerdere van deze slides automatisch scannen en digitaliseren. Dit weefsel kan vervolgens in de web applicatie bekeken worden. Daarnaast biedt het systeem een uitgebreid management portaal om gegevens van patiënten te beheren en te delen met andere pathologen. Wat dit allemaal betekent voor het werk van de patholoog en de patiënten, laat het onderstaande filmpje zien:

Een medisch product moet goed en nauwkeurig getest woorden. De testen werden in eerste instantie voornamelijk manueel uitgevoerd, men was nog onbekend met automatisch testen. Aan Fourtress is toen de vraag gesteld om test automation binnen de organisatie te introduceren. Onze Test Automation Lead is aan de slag gegaan en met behulp van de tools Cucumber, Protractor en Selenium in de scripttaal JavaScript, is de basis gelegd om de applicatie automatisch te testen. De testen, geschreven in Engelse tekst (Gherking), lopen stap voor stap automatisch door de applicatie en klikken, vullen velden in en controleren of een bepaalde waarde in de interface getoond word. Doorslaggevend hierin was het werken in verticals: een test, stukje framework en integratie in Jenkins.

Het test automation team is het framework blijven uitbreiden d.m.v. het schrijven van nieuwe testen. Om test automation meer inzichtelijk te maken zijn dashboards ontwikkeld en wordt de organisatie op de hoogte gehouden van de test resultaten. Daarnaast is het test automation framework gevalideerd om gebruikt te kunnen worden voor de officiële verificatie van de applicatie. Om dit te verwezenlijken zijn validatie documenten geschreven en wordt het test framework
met handmatige testen grondig getest.