Case:

Smart Mobility app ZOOF

Published on okt 05, 2018
By Pim / Commercieel Directeur

We hebben inmiddels diverse projecten rondom smart mobility gedaan. Een van de meest spraakmakende is ZOOF. Dit is een samenwerkingsverband tussen enkele partijen die ieder hun eigen specifieke expertise inbrengen. Fourtress is als softwarepartner verantwoordelijk voor alle softwareonderdelen. Tot op de dag van vandaag zijn we nog steeds met diverse projecten bezig om het rijden van de toekomst te ontwikkelen. Ook hierbij staat ZOOF in het middelpunt van die ontwikkelingen. Niet alleen in Nederland, maar inmiddels ook daarbuiten!

ZOOF is indertijd ontwikkeld als een gratis app (iOS en android) die rijadviezen geeft op basis van je locatie en de huidige verkeerssituatie. Zo adviseert hij je over je snelheid, een veilige afstand bij in- en uitvoegen en een verstandige volgafstand bij files. Met ZOOF kun je daardoor sneller en veiliger gebruikmaken van Nederlandse snelwegen.

De A67 in Nederland had de primeur. Op basis van 3G/4G communicatie kregen de automobilisten persoonlijke adviezen over de te rijden snelheid om de file te ontlasten. Om automobilisten te motiveren om de adviezen op te volgen is een beloningssysteem ontwikkeld op basis van “gamification” technologie.

Daaropvolgend hebben we op de A58 gebruik gemaakt van een speciale WiFi-connectie (de WiFi-P standaard) om op hoge snelheid en zo real-time mogelijk automobilisten te informeren over de verkeersituatie om hen heen. Hierbij is gebruik gemaakt van een speciaal kastje in de auto, de ZOOF box, om communicatie tot stand te brengen tussen de auto en wegkantsystemen langs de weg.

De laatstgenoemde technologie is zo goed en accuraat gebleken dat we deze technologie hebben uitgerust met internationale standaarden rondom communicatie van wegkantsystemen, zoals bijvoorbeeld verkeersregelinstallaties (VRI) die onder andere de complexe kruispunten besturen. Inmiddels heeft ZOOF met de ZOOF-box diverse projecten en testen glorieus doorstaan en is deze technologie klaar voor de toekomst. ZOOF kan dan ook veel meer en is inmiddels een platform geworden waar meerdere mobiliteitsdiensten aan toegevoegd kunnen worden.

TestFest series

Het live kunnen testen van deze oplossingen is enorm belangrijk. Daarom is er een serie van 5 Testfesten die het internationale Intercor project uitvoert. Het Intercor project (NL, UK, FR, BE) wordt gecoördineerd door Rijkswaterstaat en richt zich op de uitrol van C-ITS diensten in Europa die interoperabel zijn over de landsgrenzen heen. Centraal hierbij staan de gestandaardiseerde berichten tussen de verschillende systemen die de mobiliteitsdiensten met elkaar verbinden en klaar maken voor de toekomst.

Zo hebben we op de A16 een test doorstaan om de informatie die op de matrix borden staat ook in de auto aan de berijder aan te bieden. Met name de borden die niet in zicht zijn worden bij de advisering al meegenomen. Actuele adviessnelheden en de bekende kruizen of pijlen… allemaal worden ze in de auto zichtbaar gemaakt.

Dit voorjaar is er in Reims (F) een belangrijke test fase geweest om de veiligheid van de onderlinge berichten te toetsen op authenticiteit.

Recentelijk hebben we ook op het GLOSA pre-TestFest evenement in Helmond (NL) succesvol afgerond. GLOSA staat voor “Green Light Optimized Speed Advice”. De GLOSA-service biedt de bestuurder een geadviseerde snelheid in verhouding tot de resterende tijd dat het verkeerslicht op groen staat bij het naderen van de kruising of een schatting wanneer een aanstaand rood licht groen wordt.

Momenteel zijn we drukdoende om de software voor te bereiden op testen die in Kent (VK) uitgevoerd gaan worden. Doel bij dit TestFest is om de werking van de systemen bij verschillende operators te testen. Het moet uiteraard wel zo zijn dat systemen geen hinder gaan ondervinden van landgrenzen.

Meer info is te vinden op Intercor en ZOOF.